Zastrzeżenie znaku towarowego – dotacja dla MŚP

Niestety w dalszym ciągu niewielka ilość polskich przedsiębiorców, w tym w branży modowej, decyduje się na zastrzeżenie znaku towarowego czy wzoru przemysłowego. Najczęstszym argumentem są zbyt wysokie koszty rejestracji. 

Przypomnijmy, że rejestracja znaku towarowego w jednej klasie w EU to koszt 850 EUR, a w Polsce 890,00 PLN. Opłaty te dotyczą pierwszego dziesięcioletniego okresu ochrony i zgłoszeń składanych elektronicznie.

Argumentowi o zbyt wysokich kosztach zastrzeżenia znaku towarowego wychodzi naprzeciw The Ideas Powered for Business SMR Fund, który opiewa na kwotę 20 mln euro. Jest to program przyznawania dotacji dla małych i średnich przedsiębiorstw. Program ma na celu wsparcie tych przedsiębiorstw w dostępie do ich praw własności intelektualnej.

Definicja MŚP

Kategoria przedsiębiorstwa

Liczba osób zatrudnionych

Roczny obrót

lub

Całkowity bilans roczny

Średnie

< 250

≤ € 50 mln euro

≤ € 43 mln euro

Małe

< 50

≤ € 10 mln euro

≤ € 10 mln euro

Micro

< 10

≤ € 2 mln euro

≤ € 2 mln euro

Dotacja 

W związku z powyższym mali i średni przedsiębiorcy z siedzibą w 27 państwach członkowskich UE, w 2021 roku, mogą skorzystać z dofinansowania do zastrzeżenia znaków towarowych lub wzorów przemysłowych. Przydział środków odbywać się będzie w pięciu przedziałach czasowych (oknach) w ciągu 2021 r. Pierwsze wnioski można składać od 11 stycznia 2020r.

https://euipo.europa.eu/ohimportal/pl/online-services/sme-fund#timeline

Dotacja polega za zwrocie kosztów w maksymalnej wysokości do 1500 EUR.

Co istotne, dotacje będą przyznawane zgodnie z kolejnością zgłoszeń.

Jeśli zatem chcesz zgłosić znak towarowy lub wzór przemysłowy jako znak wspólnotowy albo krajowy, możesz ubiegać się o 50% zwrot kosztów opłat za zgłoszenie znaków lub wzorów.

Zastrzeżenie znaku towarowego z dotacją –             Co należy zrobić? 

Pierwszy krok

Złóż formularz wniosku online wraz z dokumentacją wymaganą do sprawdzenia statusu MŚP i ustalenia, czy wniosek może zostać rozpatrzony. 

Potrzebne będą:

  1. numer konta, numer IBAN, kod SWIFT, oraz
  2. zaświadczenie potwierdzające status płatnika VAT,
  3. zaświadczenie z banku potwierdzające posiadanie rachunku, które będzie zawierać informacje o właścicielu konta, numerze IBAN, kodzie BIC/SWIFT. 

Po zgłoszeniu wniosku otrzymasz wiadomość e-mail potwierdzającą otrzymanie wniosku. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku otrzymasz decyzję o przyznaniu dotacji podpisaną przez Urząd. Koniecznie zachowaj decyzję. Jeśli twój wniosek nie zostanie pozytywnie rozpatrzony, zostaniesz poinformowany o powodach negatywnej decyzji.

Drugi krok

Zgłoś znak lub wzór do rejestracji i opłać zgłoszenie.

Ważne!! Wniosek o rejestrację trzeba złożyć w ciągu 30 dni od otrzymania decyzji o przyznaniu dotacji.

Znaki towarowe lub wzory można zgłaszać np. w Urzędzie Patentowym RP lub w EUIPO.

Trzeci krok

Złóż wniosek o zwrot kosztów za pośrednictwem linku dostępnego w decyzji o przyznaniu dotacji.

Po złożeniu wniosku otrzymasz e-mail potwierdzający otrzymanie wniosku o zwrot płatność. Jeśli dokonanie płatności będzie zależne od zatwierdzenia przedłożonych informacji i dokumentacji, zostanie ona wykonana w ciągu miesiąca, o czym zostaniesz odpowiednio powiadomiony drogą mailową.

Można zatem powiedzieć, że zastrzeżenie znaku towarowego jeszcze nigdy nie było tak tanie. Więcej informacji dotyczących dotacji dostępnych jest na stronie EUIPO.

 

Zdjęcie wyróżniające jest autorstwa Elton Yung i pochodzi z Unsplash. Bądź na bieżąco z zagadnieniami dotyczącymi prawa mody!
Zapisz się do newslettera już teraz!