Wpływ Brexitu na znaki towarowe i wzory

Wpływ Brexitu na znaki towarowe UE i wspólnotowe wzory przemysłowe ma istotne znaczenie na ochrony marki. Wyjście Wielkiej Brytanii z UE stało się faktem. Od 1 stycznia 2021 roku, zgłoszenie unijnego znaku towarowego i wspólnotowego wzoru przemysłowego nie obejmuje Wielkiej Brytanii.

Dlatego przy aktualnych zgłoszeniach należy pamiętać o tym, że aby otrzymać ochronę w Wielkiej Brytanii należy dokonać osobnego zgłoszenia w krajowym urzędzie – Urzędzie ds. Własności Intelektualnej Wielkiej Brytanii (UKIPO).

Wpływ Brexitu na znaki towarowe UE i wspólnotowe wzory przemysłowe, które na dzień 31 grudnia 2020r., posiadały ważne prawo ochronne.

Z art. 54 umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej, wynika, że wszystkie unijne znaki towarowe oraz wspólnotowe wzory przemysłowe, które posiadały prawo ochronne na dzień 31 grudnia 2021r., od 1 stycznia 2021 r. będą posiadały swój odpowiednik w rejestrze krajowym Wielkiej Brytanii. Innymi słowy zostaną one automatyczne „sklonowane”. Nie będzie się to wiązało z koniecznością wykonania jakichkolwiek czynności przez podmioty uprawnione ani z jakimikolwiek dodatkowymi kosztami.

Przeniesione do krajowego rejestru znaków towarowych Wielkiej Brytanii, znaki będą miały taką samą datą zgłoszenia, rejestracji, pierwszeństwa oraz identyczny wykaz towarów i usług.

Co z przedłużeniem ochrony?

Z uwagi na to, że od 1 stycznia 2021r., uprawniony będzie de facto posiadał dwie rejestracje – jedną unijnego znaku towarowego a drugą krajowego znaku towarowego, w celu przedłużenia ochrony obu znaków uprawniony, będzie musiał dokonać dwóch przedłużeń, a co za tym idzie uiścić dwie opłaty: jedną do EUIPO a drugą do UKIPO.  

Przedłużenie ochrony znaku w Wielkiej Brytanii będzie odbywało się na gruncie tamtejszych przepisów.

Co ze znakami, wzorami, które zostały zgłoszone przed 1 stycznia 2021r., ale nie otrzymały prawa ochronnego i są nadal w procesie rejestracji?

W związku z zakończeniem okresu przejściowego, dalsza procedura rejestracji znaków towarowych lub wzorów przemysłowych nie będzie obejmowała już Wielkiej Brytanii.

W razie chęci uzyskania ochrony również w Wielkiej Brytanii, zgłaszający będzie musiał złożyć w UKIPO odpowiedni wniosek w terminie 9 miesięcy od dnia zakończenia okresu przejściowego, czyli do 30 września 2021r. Dotrzymanie tego terminu będzie skutkowało zachowaniem daty zgłoszenia wskazanej w EUIPO. Konieczne będzie również wskazanie identycznego znaku towarowego oraz takiego samego wykazu towarów i usług jak w zgłoszeniu w EUIPO. Procedura rejestracji na terytorium Wielkiej Brytanii będzie podlegać tamtejszej procedurze krajowej.

Przydatne linki

Sprawdź tutaj dane swojego sklonowanego unijnego znaku towarowego: https://trademarks.ipo.gov.uk/ipo-tmowner 

Koszty rejestracji znaku w Wielkiej Brytanii można sprawdzić tutaj: https://www.gov.uk/how-to-register-a-trade-mark/apply

Koszty przedłużenia ochrony znaku w Wielkiej Brytanii dostępne są tutaj: https://www.gov.uk/renew-your-trade-mark

Ciekawostka

Londyńskie metro, zwane London Undergound lub potocznie the Tube,  jest najstarszym metrem na świecie.  Wikipedia podaje, że „pierwsi podróżni skorzystali z niego 10 stycznia 1863 roku„. I choć nazwa wskazuje na podziemne położenie, to – jak podaje Wikipedia –  „około 55% długości tras nie znajduje się pod ziemią„.

Słowo „underground” i graficzne oznaczenie są zarejestrowanymi znakami towarowymi w różnych klasach. Podmiotem uprawnionym jest Transport for London (statutory authority).

Oto kilka rejestracji: 

Transport for London (statutory authority) ma zastrzeżonych całkiem sporo znaków. Jednym z moich ulubionych jest ten:

Zdjęcie wyróżniające pochodzi z Unsplash i jest autorstwa Zck_Bądź na bieżąco z zagadnieniami dotyczącymi prawa mody!
Zapisz się do newslettera już teraz!