Umowy w branży mody

Umowy w branży mody to absolutnie podstawowe dokumenty. Kapitalne znaczenie przy zawieraniu umów ma to, aby pamiętać, że są one przygotowywane i zawierane na czas, kiedy między stronami zaistnieje nieporozumienie, a nie na czas, kiedy współpraca układa się bez zastrzeżeń. Dlatego też prawidłowe skonstruowanie umów jest tak ważne. Umowy nie mogą odbiegać od rzeczywistego sposobu współpracy między stronami i powinny zabezpieczać interesy obu stron. Umowy muszą odpowiadać specyfice branży mody.

W branży mody jednymi z istotniejszych postanowień są te dotyczące praw autorskich lub znaków towarowych. Przeważnie postanowienia autorskoprawne stanowią część umów zawieranych np. z fotografem czy umów o pracę, a nie odrębne umowy. Wśród umów autorskoprawnych wyróżniamy umowy przenoszące prawa autorskie i umowy licencyjne, które mogą być wyłączne lub niewyłączne. Umowy przenoszące prawa autorskie i umowy licencji wyłącznej pod rygorem nieważności muszą być zawarte na piśmie. Nie można nabyć praw autorskich na podstawie faktury. Dobór umowy zależy od tego co jest przedmiotem umowy i jakie plany strona zamawiająca ma względem utworów powstałych w ramach realizacji danej umowy. 

Prawidłowe ujęcie kar umownych

Istotnym elementem umów są również kary umowne, których prawidłowe ujęcie w umowie ma przełożenie na realną możliwość ich dochodzenia. Właściwe podejście do kar umownych to takie zgodnie z którym, po pierwsze ich wysokość ma jakiś punkt odniesienia, np. w stosunku do wysokości wynagrodzenia określonego w umowie, po drugie są one zastrzeżone dla obu stron. 

Umowy powinny równie, z uwagi na specyfikę branży mody, uwzględniać postanowienia dotyczące zachowania poufności.

Opracujemy dla Ciebie różne umowy

Oferujemy przygotowanie w szczególności następujących umów:

 1. z projektantem, w tym umów o pracę na tym stanowisku,
 2. z grafikiem, w tym umów o pracę na tym stanowisku,
 3. dotyczących logo,
 4. z fotografem, w tym na realizację kampanii, brandbook’a, packshot’ów,
 5. z modelkami, agencją modelingową,
 6. z makijażystą, fryzjerem i stylistą,
 7. ze szwalnią,
 8. wdrożeniowych, w tym dotyczących sklepu internetowego, strony internetowej,
 9. na działania marketingowe, w tym z influencerami, agencjami marketingowymi,
 10. ze sponsorami,
 11. najmu i dzierżawy.

Napisz do nas i poproś o wycenę!