ochrona znaku towarowego Tag

Znak towarowy to największa wartość każdej firmy! – prawda czy fałsz? Czy każdy zgadza się z tym stwierdzeniem? Czy konsumenci kupują znak a nie produkt?...