Rejestracja znaku towarowego – oferta

Rejestracja znaku towarowego to kluczowy dla każdej marki moment. Poprawne zgłoszenie znaku podnosi wartość przedsiębiorstwa i daje narzędzia prawne do walki z potencjalnymi naruszycielami.

Czym jest znak towarowy?

Zgodnie z art. 120 ust. 1 p.w.p. „znakiem towarowym może być każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa oraz możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony.

Możemy mieć znaki towarowe np. słowne, graficzne, słowno-graficzne, przestrzenne, pozycyjne, dźwiękowe, ruchome, holograficzne. Ponadto, znakiem może być również kolor.

Prawidłowy sposób rejestracji znaku towarowego ma znaczenie z uwagi na to, że znak towarowy może zostać unieważniony z powodu jego nieużywania. Jeśli zatem zarejestrowane zostanie oznaczenie, którego marka de facto nie wykorzystuje, istnieje ryzyko, że podmiot trzeci może unieważnić znak.

Co wypływa na to jaki rodzaj znaku należy zarejestrować?

Przy opracowywaniu strategii rejestracji oznaczeń, którymi posługuje się dana marka/firma najistotniejsze znaczenie ma to w jaki sposób oznaczenia funkcjonują, pracują na produkcie, w tym na opakowaniach oraz materiałach reklamowych i stronie internetowej.

Co więcej, należy wziąć również pod uwagę zakres ochrony, który wiąże się z poszczególnymi rodzajami znaków towarowych. Ochrona znaku słownego jest zdecydowanie silniejsza niż znaku np. słowno-graficznego, dlatego też w pierwszej kolejności zaczynamy od analizy możliwości ochrony oznaczenia słownego danej marki.

źródło: Christian Wiediger, unsplash.com

Czym są klasy?

Znaki towarowe zgłaszane są w klasach, które dotyczą bądź towarów bądź usług. Kapitalne znaczenie przy rejestracji znaku towarowego ma właściwe dobranie klas, czyli wskazanie tych usług lub towarów, które marka będzie świadczyć lub produkować. Przy doborze klas należy wziąć pod uwagę plany marki na najbliższe 5 lat.

Należy pamiętać o tym, że w razie zarejestrowania znaku zbyt szeroko, znak może zostać unieważniony z uwagi na jego nieużywanie.

Ile trwa rejestracja znaku towarowego?

Rejestracja znaku towarowego zarówno w Polsce jak i w UE, jeśli nie ma postępowania sprzeciwowego, zazwyczaj trwa nie dłużej niż 6 miesięcy. Jednak, w zależności od okoliczności termin ten może ulec wydłużeniu.

Na stronie kancelarii znajdziecie grafikę, która dokładnie obrazuje proces rejestracji znaku towarowego.

Ile kosztuje rejestracja znaku?

Opłaty jakie należy ponieść na rzecz urzędów wynoszą odpowiednio:

1.

w przypadku rejestracji znaku krajowego w Urzędzie Patentowym RP – 450,00 zł w przypadku rejestracji znaku w jednej klasie, w formie papierowej. Każda kolejna klasa dodatkowy koszt w wysokości 120,00 zł.

Dla przykładu: jeśli znak ma zostać zarejestrowany w trzech klasach koszt, który zgłaszający musi ponieść w momencie składania wniosku to 690,00 zł.

Dlaczego nie polecam rejestracji w Polskim Urzędzie online? Gdyż często pojawiają się na stronie komunikaty o tym, że coś w systemie nie działa, a różnica w wysokości opłaty wynosi 50,00 zł.

Jeśli przy rejestracji znaku będzie Państwa reprezentował pełnomocnik, wówczas pojawi się dodatkowy koszt w wysokości 17,00 zł, który stanowi opłatę skarbową o przedłożenia pełnomocnictwa.

Po uzyskaniu decyzji warunkowej o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy, należy uiścić opłatę za pierwszy 10 letni okres ochrony. Opłata wynosi 400,00 zł za każda klasę, czyli w naszym przykładzie byłoby to 1.200,00 zł (za trzy klasy) plus dodatkowa opłata w wysokości 90,00 zł za publikację o udzielonym prawie ochronnym.

2.

W przypadku rejestracji znaku towarowego UE w EUIPO koszt rejestracji w jednej klasie wynosi 850 EUR i obejmuje już pierwszy 10 letni okres ochrony. Rejestracja w drugiej klasie to dodatkowy koszt 50 EUR a w trzeciej i kolejnych 150 EUR.

Dla przykładu: rejestracja znaku UE w trzech klasach to koszt 1050 EUR.

Na stronie EUIPO jest dostępny kalkulator opłat.

Co obejmuje nasza usługa związana z rejestracją znaku?

Rejestracja znaku towarowego obejmuje u Nas następujące czynności:

 

  1. badanie „czystości” znaku towarowego, które polega na sprawdzeniu czy istnieją zarejestrowane znaki towarowego identyczne lub podobne do znaku, który ma być zgłoszony w danych klasach. Badanie to pozwala określić podmioty, które mogą zgłosić sprzeciw do danej rejestracji.
  2. analizę i rekomendację klas,
  3. analizę i rekomendację sposobu rejestracji, w tym tego na kogo powinien być zarejestrowany znak,
  4. reprezentację przez urzędem w postępowaniu zgłoszeniowym, w tym w postępowaniu sprzeciwowym.
  5. monitoring znaku przez okres jednego roku od dnia decyzji o rejestracji – monitoring polega na cyklicznym sprawdzaniu czy podmioty trzecie nie zgłosiły identycznego lub podobnego znaku do ochrony. Monitoring jest wskazany z uwagi na to, że urzędy, co do zasady nie badają przesłanek rejestracji i to na podmiotach uprawnionych z tytułu znaku towarowego ciąży obowiązek bieżącego monitorowania zgłaszanych znaków i zgłaszania sprzeciwów w stosunku do nowych rejestracji, które mogą naruszać prawa. Usługa monitoringu nie obejmuje ewentualnych postępowań sprzeciwowych zainicjowanych przez właściciela znaku monitorowanego. Prowadzenie postępowania sprzeciwowego podlega odrębnej wycenie.

źródło: Evelyn Semenyuk, unsplash.com

Oferujemy oczywiście możliwość wybrania niektórych spośród powyższych usług.

Zarejestruj swój znak już dziś! Napisz do nas i poproś o wycenę?

Grafika:

Szczegóły dotyczące procedur przetwarzania danych osobowych dostępne są w Polityce prywatności