Rejestracja znaku nie wystarczy

Główną wartością firm w branży modowej są ich wartości niematerialne. W modzie zarabia się przede wszystkim na licencjonowaniu znaków towarowych lub wzorów przemysłowych.

Rejestracja

W związku z powyższym w ochronie marki modowej pierwszym i kluczowym elementem jest zgłoszenie do ochrony, przede wszystkim, oznaczeń i wzorów.

Choć rejestracja znaku towarowego lub wzoru przemysłowego, to zdecydowanie pierwszy krok do budowania strategii ochrony marki modowej, to aby strategia, a co za tym idzie ochrona marki, była skuteczna sama rejestracja niestety nie jest wystarczająca.

Monitorowanie

Pomimo tego, że od zmiany systemu rejestracji znaków towarowych w Polsce minęło już trochę czasu, to jednak nadal nie wszystkie firmy pamiętają o tym, że należy monitorować zgłoszenia znaków towarowych.

Dlaczego jest to tak istotne? Otóż, w większości krajowych urzędów patentowych, w tym również w polskim urzędzie patentowym, a także przed EUIPO (organ rejestrujący wspólnotowe znaki towarowe) rejestracja znaków ma formę sprzeciwową.

Co to znaczy? Urzędy przy rejestracji znaków badają tylko bezwzględne przyczyny odmowy rejestracji, które w polskim porządku prawnym wskazane zostały w art. 1291prawa własności przemysłowej (dalej pwp). Natomiast urzędy nie badają względnych przyczyn odmowy rejestracji, o których mowa w art. 1321pwp, i które dotyczą między innymi podobieństwa między zgłaszanym znakiem, a znakiem już zarejestrowanym. Sytuacje dotyczące podobieństwa znaków rozpatrywane są w wyniku zgłoszenia sprzeciwu przez podmiot, który posiada już zarejestrowany znak. Z tego właśnie powodu monitorowanie zgłoszeń znaków towarowych ma kapitalne znaczenie dla skuteczności ochrony znaków już zarejestrowanych. Termin na zgłoszenie sprzeciwu to jedynie 3 miesiące, a zwalczenie rejestracji znaku podobnego jest znacznie trudniejsze w postępowaniu o jego unieważnienie niż w postępowaniu sprzeciwowym.

Na czym polega monitorowanie? Usługa monitorowania znaków towarowych polega na tym, że sprawdzane są na bieżąco publikacje/ogłoszenia o zgłoszonych znakach towarowych i rozpoczętych terminach na zgłoszenie sprzeciwów. W związku z powyższym, podmiot, którego znak jest monitorowany otrzymuje informację o tym, że do rejestracji został zgłoszony znak identyczny lub podobny z jego znakiem i że może do określonego dnia złożyć sprzeciw. Wówczas podmiot uprawniony powinien dokonać analizy, czy klasy w których zgłoszony został znak są identyczne lub podobne do klas, w których jego znak jest chroniony i podjąć decyzję czy będzie sprzeciwiał się danej rejestracji. Jeśli tak – winien złożyć sprzeciw, który zazwyczaj nie jest już objęty usługą monitoringu. Złożenie sprzeciwu inicjuje postępowanie sprzeciwowe.

Informowanie

Kolejnym, bardzo istotnym elementem związanym ze strategią ochrony marki i posiadaniem zarejestrowanego znaku towarowego lub wzoru wspólnotowego jest poinformowanie o tym konsumentów i konkurencję. Informowanie o tym, że dana firma jest w procesie uzyskiwania patentu lub rejestracji wzoru jest na porządku dziennym wśród firm zagranicznych. Dla przykładu z życia codziennego naszej kancelarii: korzystamy ze szklanek marki Bodum, pijąc z tych szklanek widzimy, że przy logo Bodum jest oznaczenie ® czyli znak jest chroniony, a nadto czytamy, że „PCT patent pending” „Design registered by Pi-Design AG, Switzerland”. Jest to bardzo prawidłowe i jednocześnie pożądane zachowanie właścicieli marek. Komunikowanie o tym co dana marka chroni i w jaki sposób,  powinno być standardem również w branży modowej.

Co istotne, o tym co jest chronione należy informować w sposób zgodny z prawdą i niewprowadzający w błąd. Dla zobrazowania tego jak, w mojej ocenie, nie należy informować o tym, co jest chronione, polecam Państwa uwadze informacje zawarte na stronie marki La Tezza.W stopce strony znajdziecie Państwo następującą informację:

Tymczasem, zgodnie z informacjami dostępnymi w RegisterPlus – Pani Joanna Kruczek posiada prawa wyłączne do następujących wzorów przemysłowych.

W związku z powyższym informacja na stronie, co więcej na samych produktach, powinna być właśnie taka, że torebki stanowią zarejestrowany wzór przemysłowy, z podaniem numerów. Jest to okoliczność, z której marka powinna być dumna. Co więcej, marce należy się ogromne uznanie za to, że zgłosiła wzory do rejestracji, bo nie jest to praktyka powszechna na polskim rynku modowym.

Nie potrafię jednak zrozumieć skąd taka informacja na stronie, bowiem prawo do patentu to zupełnie oddzielne od wzoru prawo, co więcej jest ono wysoce bardziej wyspecjalizowane. Zdaję sobie sprawę z tego, że często w języku potocznym słowo „patent” funkcjonuje jako określenie dotyczące generalnie posiadania praw wyłącznych – „posiadam na coś patent”. Tym niemniej, w mojej ocenie, marki powinny przykładać dużą wagę do prawidłowego informowania o tym co i jak chronią.  Tym bardziej dotyczy to marek, które pretendują do być markami luksusowymi.

Ponieważ nie dawało mi to spokoju, jakiś czas temu zamieściłam na swoim profilu Instagram Instastory o zauważonej przeze mnie nieścisłości widniejącej na stronie marki La Tezza. Na odpowiedź nie musiałam długo czekać, bowiem osoba obsługująca profil Instagram marki @latezzaofficial napisała do mnie, z pytaniem czy moje Instastory stanowiło pytanie do marki. Na moją twierdzącą odpowiedź i ponowione pytanie, czy nie jest to błąd na stronie, otrzymałam następujące wyjaśnienie: „Opis jest na stronie online skonstruowany tak aby był czytelny dla naszych klientow” (pisownia oryginalna)….no cóż, w takim razie ja najwyraźniej nie jestem grupą docelową tej marki, ale na pocieszenie dostałam podziękowanie mi za zgłoszoną uwagę.

Podsumowując, przy ochronie marki kapitalne znaczenie ma RMI, czyli:

REJESTRACJA

MONITORING

INFORMACJABądź na bieżąco z zagadnieniami dotyczącymi prawa mody!
Zapisz się do newslettera już teraz!