Kto jest administratorem danych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Agnieszka Witońska-Pakulska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Agnieszka Witońska-Pakulska Kancelaria Prawna w Krakowie przy ul. Wiosennej 8d, 30-237 Kraków, NIP: 7272644241, zwana dalej „Administratorem”.

Kontakt do administratora?

W sprawach związanych z danymi osobowymi możecie Państwo skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem maila na adres: rodo@pakulskikancelaria.pl.

W jakim celu przetwarzamy Państwa dane?

Państwa dane są przetwarzane w celu odpowiedzi na przesłane przez Państwa wiadomości lub wykonania usługi polegającej na przesłaniu Państwu materiałów dostępnych na stronie. W odniesieniu do osób, które zapisały się do newslettera dane osobowe są przetwarzane wysyłki wiadomości w ramach newlletera, w związku z wyrażoną zgodą na jego otrzymywanie. Podanie danych jest dobrowolne. Dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. b) RODO tj. w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczące, przed zawarciem umowy

Jak długo będziemy przetwarzać Państwa dane?

Państwa dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do świadczenia usług lub odpowiedzi na Państwa wiadomości. Czas przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

Państwa prawa w zakresie danych osobowych.

W każdej chwili macie Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Macie też Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Kategorie odbiorców danych

W toku świadczenia Państwu usług, w celu ich realizacji, Państwa dane mogą być udostępniane podmiotom takim jak firmy za pośrednictwem których realizowane jest udostępnienie materiałów lub dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych.

Cookies

Nasza strona internetowa korzysta z plików cookies w celu monitorowania ruchu na stronie. W związku z tym, strona na te potrzeby zbiera informacje o Państwa zachowaniu na stronie, w tym przeglądanych informacjach. W tym zakresie nie zbieramy natomiast informacji identyfikujących Państwa takich jak imię czy nazwisko. Zgoda na korzystanie z plików cookies może być wyrażona poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki, a także może zostać w każdym czasie wycofa, w szczególności poprzez wyczyszczenie historii cookies oraz wyłączenie obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki.

Media społecznościowe

Mamy nadzieję, że korzystacie Państwo z naszych kont w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram) i śledzicie na bieżąco nasze posty. Jeśli tak, to Państwa dane są przetwarzane przez Administratora wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Państwa o naszych działaniach oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów, a także w celu komunikacji z Państwem za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z marką.

Bądź na bieżąco z zagadnieniami dotyczącymi prawa mody!
Zapisz się do newslettera już teraz!