Ochrona marki – czynniki determinujące strategię ochrony marki

Ochrona marki – co powinno determinować strategię ochrony marki

Stworzenie marki powinno automatycznie wiązać się z przygotowaniem strategii jej ochrony. Kierunek tych działań zależny jest od kilku czynników.

Po pierwsze, na kształt strategii ochrony marki wpływ powinna mieć prawna struktura firmy. W każdym rodzaju formy, jaką przyjmiemy, inna będzie odpowiedzialność właścicieli. Inaczej będą układać się stosunki wewnętrzne w przypadku rozwiązania spółki. Struktura prawna może mieć także wpływ na kwestie licencjonowania praw do własności intelektualnej. Pokazuje to przykład Donny Karan, która co prawda sprzedała markę Donna Karan International, ale do znaku towarowego „Donna Karan” udzieliła praw firmie, która pozostała w jej posiadaniu, tym samym pozostawiając sobie możliwość kontrolowania wykorzystywania znaku.

Opracowując strategię ochrony marki, wziąć pod uwagę trzeba również rodzaj  znaku towarowego – od niego jest bowiem uzależniony rodzaj rejestracji znaku. W zależności od potrzeb, rejestrować możemy nawet kilka znaków – po to, aby lepiej chronić poszczególne elementy składające się na markę przed naruszeniami ze strony podmiotów zewnętrznych.

Innym aspektem jest kwestia rodzaju ochrony, jakiej potrzebujemy. Czasami, korzystne dla danej marki może być również zgłoszenie praw do wzorów. Brytyjska firma Burberry już w latach 20-tych XX wieku opatentowała słynną kratkę, która pojawia się na projektach domu mody. Wzór ten jest bowiem elementem „tożsamości” firmy, jej znakiem rozpoznawczym.

W strategii ochrony marki warto wziąć też pod uwagę sieć sprzedaży – olbrzymie znaczenie ma fakt, czy podejmujemy się działalności tylko stacjonarnej czy również poprzez sklepy internetowe. Ma to znaczenie praktycznie dla wszystkich aktów prawnych, jakie tworzymy w związku z naszą marką.

Jeszcze jednym, istotnym czynnikiem jest lokalizacja produkcji. Z jednej strony, brać pod uwagę trzeba kwestię społecznej odpowiedzialności biznesu, która jest tematem niezwykle silnie wpływającym na sam wizerunek marki, w związku z wieloma obszarami świata. Z drugiej strony, w zależności od zagranicznego i międzynarodowego prawodawstwa inaczej może wyglądać kwestia ochrony znaków towarowych, czego już na etapie tworzenia strategii powinniśmy mieć świadomość.

Zdjęcie wyróżniające pochodzi z unsplash.com i jest autorstwa Nick’a Kurvounis.Bądź na bieżąco z zagadnieniami dotyczącymi prawa mody!
Zapisz się do newslettera już teraz!