Czym jest Regulamin sklepu internetowego?

Regulamin sklepu internetowego opisuje warunki na jakich dokonywana jest sprzedaż w sklepie internetowym, w tym w szczególności sposób składania zamówień, procedurę zgłaszania reklamacji jak również zasady na jakich odbywa się zwrot w sklepie internetowym

Regulamin jest dokumentem, który powinien być łatwo dostępny na stronie internetowej sklepu internetowego, a konsument powinien mieć możliwość jego zapisania na dysku. 

Dobrze przygotowany regulamin pozwala na uniknięcie konsekwencji związanych z posiadaniem klauzul niedozwolonych i zarzutami konsumentów, ale przede wszystkim zwiększa zaufanie klientów do sklepu.  

Czy regulamin sklepu internetowego jest obowiązkowy?

Regulamin sklepu internetowego jest podstawowym i obowiązkowym dokumentem w sklepie internetowym. Zgodnie z ustawą o Prawach konsumenta, sprzedawca jest zobowiązany przekazać konsumentom szereg informacji, w tym: o sposobie i terminie zapłaty, sposobie i terminie spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę oraz stosowanej przez przedsiębiorcę procedurze rozpatrywania reklamacji; sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy, a także wzorze formularza odstąpienia od umowy, kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi konsument. Temu właśnie służy regulamin, który z uwagi na wymóg przekazania informacji w sposób jasny, powinien być napisany przejrzystym językiem.

Jak napisać regulamin sklepu internetowego?

Napisanie regulaminu do sklepu internetowego wymaga dokładnej analizy procesu zakupowego danego sklepu internetowego. Postanowienia regulaminu sklepu internetowego nie mogą odbiegać od procesów zachodzących w sklepie. Przy tworzeniu regulaminu sklepu internetowego należy przeanalizować brzmienie poszczególnych „przycisków”     w sklepie oraz brzmienie każdego z checkbox’ów.  

Przygotowanie regulaminu sklepu wymaga znajomości rejestru klauzul niedozwolonych, w celu uniknięcia postanowień, które mogłyby zostać uznane za niedozwolone. 

Istotne jest, aby przy pisaniu regulaminu nie zapomnieć o tym, że pozostałe informacje dostępne na stronie sklepu np. w zakładce dotyczące zwrotów, reklamacji i wymian muszą być zgodne z postanowieniami regulaminu. 

Co powinien zawierać regulamin sklepu internetowego?

Regulamin dla sklepu internetowego powinien przede wszystkim zawierać postanowienia dotyczące sposobu składania i realizacji zamówień, procesu reklamacyjnego, zasad odstąpienia od umowy oraz wymogów technicznych funkcjonowania sklepu. 

Ponadto, bardzo istotne jest, aby w regulaminie sklepu internetowego wskazać dane podmiotu sprzedającego. W odniesieniu do jednoosobowych działalności gospodarczych należy pamiętać o tym, że sprzedającym jest dana osoba fizyczna prowadząca działalność pod określoną firmą i należy podać oprócz danych adresowych, numer NIP tej osoby. Natomiast w przypadku spółek oprócz firmy i jej adresu, należy wskazać numer KRS oraz numer NIP i ewentualnie inne informacje przewidziane przepisami prawa w odniesieniu do poszczególnych spółek prawa handlowego.

Zwrot w sklepie internetowym?

Zwroty w sklepie internetowym to jedna z istotniejszych kwestii. Po pierwsze dlatego, że zwroty stanowią obciążenie dla sprzedającego, a po drugie jest to niekwestionowane prawo konsumenta. Należy pamiętać, że to co potocznie nazywane jest zwrotem towaru, to prawo do odstąpienia od umowy, które nie może być niczym uzależnione, a konsument ma 14 dni od dnia otrzymania towaru na dokonanie takiego zwrotu bez podawania przyczyny. Sprzedawca musi poinformować konsumenta o przysługującym mu prawie zwrotu, powinien mu udostępnić wzór oświadczenia o odstąpieniu i nie może uzależnić odstąpienia od spełnienia jakichkolwiek przesłanek, w tym np. od posiadania oryginalnego opakowania, nienaruszonych metek, żadnych śladów przymiarek czy przesłania paragonu.

Regulamin sklepu internetowego a polityka prywatności strony internetowej

Polityka prywatności sklepu internetowego jest dokumentem odrębnym od regulaminu sklepu. Konieczność przygotowania polityki prywatności sklepu internetowego wynika z przepisów RODO i stanowi wypełnienie obowiązku informacyjnego nałożonego na administratora danych, którym w przypadku sklepu internetowego jest sprzedawca. Polityka prywatności sklepu internetowego zawiera informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych klientów sklepu, w tym przede wszystkim zawiera oznaczenie administratora, wskazuje cel przetwarzania danych, okres ich przetwarzania oraz prawa przysługujące osobom, których dane są przetwarzane. 

Informacje, które znajdują się w polityce prywatności sklepu internetowego nie powinny być powielane w regulaminie sklepu. Przygotowana polityka prywatności sklepu internetowego powinna stanowić oddzielną zakładkę np. w stopce sklepu.

W polityce prywatności należy również zawrzeć      informacje dotyczące plików cookies oraz korzystania przez sprzedającego z kanałów społecznościowych i dostępnych tam narzędzi marketingowych.

Brak polityki prywatności na stronie sklepu internetowego może skutkować nałożeniem kary za naruszenie przepisów RODO przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dokumentacja sklepu internetowego

Poza regulaminem sklepu internetowego oraz polityką prywatności strony internetowej, na której prowadzony jest sklep, sklep powinien zawierać:

 1. zakładki dotyczące zwrotu, wymiany i reklamacji towarów,
 2. wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy,
 3. wzór formularza reklamacyjnego,
 4. checkbox’y dotyczące zapoznania się z regulaminem sklepu internetowego i prawem odstąpienia o umowy,
 5. maile z potwierdzeniem otrzymania zamówienia, przyjęciem go do realizacji, wysyłką zamówienia

Podmiotom prowadzącym sklep internetowy oferujemy

 1. audyt bieżącego procesu zakupowego, w tym opisu towarów, checkbox’ów, regulaminu i polityki prywatności
 2. stworzenie regulaminu dla sklepu internetowego,
 3. opracowanie wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz formularza reklamacyjnego,
 4. przygotowanie polityki prywatności ora wdrożenie niezbędnych procedur związanych z RODO,
 5. przygotowanie checkbox’ów dotyczących danych osobowych, prawa odstąpienia od umowy, zgody na otrzymywanie newsletter’a,
 6. stworzenie polityki reklamacyjnej,
 7. stałą obsługę prawną polegającym na bieżącym doradztwie prawnym w bieżących sprawach związanych z prowadzeniem sklepu internetowego, w tym monitorowanie koniecznych do wprowadzenia zmian w procesie zakupowym, regulaminie, checkbox’ach, danych osobowych oraz w rozpatrywania reklamacji, zwrotów w sklepie internetowym.

Skontaktuj się z nami już dziś!